google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Uczniów klasy VIII oraz rodziców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami/ dokumentami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 24-26.05. 2022

 

Najważniejsze terminy:

- do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego

- do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)

- do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

- do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

W 2022r. nie będzie nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Szczegółówe informacje dostępne są w poniższych załącznikach oraz na stronie OKE https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Z książką w świat wartości” złożony w ramach programu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został zatwierdzony do realizacji. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu przystąpiło 369 szkół z całej Polski, nasz wniosek zajął 1. miejsce na ogólnopolskiej liście rankingowej. Dzięki pozyskanej dotacji 135.000 zł 20 uczniów naszej szkoły kl. VI - VIII będzie miało możliwość wyjazdu do partnerskich szkół w Rumunii i Portugalii, gdzie wspólnie z uczniami tamtejszych szkół wezmą udział w zajęciach doskonalących kompetencje kluczowe, co jest głównym celem projektu.

Informujemy, że rekrutacja do do działań w ramach mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu pn. „Z książką w świat wartości”, realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego już trwa. Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Dokumenty do pobrania:

Ponadnarodowa mobilnośc uczniów. Regulamin rekrutacji SP 9

ZAŁĄCZNIK NR 1 Karta_zgloszenia-ucznia-do-mobilnosci SP9

ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie-uczestnika-Przedsiewziecia_SP9

ZAŁĄZNIK NR 3 kraj mobilności

 

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu zaprasza Rodziców dzieci rozpoczynających
od 01.09.2021r.
naukę w I klasie na zebranie informacyjne z wychowawcą w dniu 26.08.2021r. (czwartek) o godzinie 17:00, które odbędzie się w sali nr 23 (na pierwszym piętrze).

Prosimy o obecność tylko jednego z rodziców (opiekunów) bez dzieci.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

       

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu zaprasza Rodziców dzieci rozpoczynających
i kontynuujących od
01.09.2021r. wychowanie przedszkolne na zebranie informacyjne z wychowawcami w dniu 26.08.2021r. (czwartek) o godzinie 17:00, które odbędzie
się
w salach 1, 2, 3(listy - podział grup wywieszone na drzwiach przy wejściu do oddziału przedszkolnego).

Prosimy o obecność tylko jednego z rodziców (opiekunów) bez dzieci.

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Oddział Przedszkolny przy SP 9 w Orzeszu - Zgoniu pełni dyżur wakacyjny w miesiącu LIPCU a Oddział Przedszkolny przy SP 8 w Orzeszu – Mościskach w miesiącu SIERPNIU. Proszę zapoznać się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego. Załączniki są do pobrania z naszej strony lub w sekretariacie szkoły.

Od 17 do 28 maja br. można składać wnioski wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski na dyżur sierpniowy do Oddziału Przedszkolnego przy SP 8 w Orzeszu - Mościskach będą do pobrania w sekretariacie naszej szkoły, nie trzeba będzie ich pobierać w SP 8, tylko wypełnić i złożyć wraz z załącznikami w sekretariacie SP 8  - w tym samym terminie. Powyższy wniosek musi posiadać pieczątkę Szkoły SP 9. Złożenie wniosku wraz z załącznikami należy potwierdzić podpisem w Rejestrze wniosków.

W Regulaminie określone zostały terminy składania wniosków oraz zakwalifikowania i przyjęcia na dyżur, a także inne ważne w procesie rekrutacyjnym informacje, z którymi należy się zapoznać. W przypadku wątpliwości informacji udziela sekretariat szkoły. Dyżur wakacyjny ma określoną liczbę miejsc i jest dedykowany przede wszystkim rodzicom pracującym, którzy w danym miesiącu nie mają udzielonego urlopu wypoczynkowego. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc, decydują kryteria opisane w Regulaminie.

 

REGULAMIN

WNIOSEK

HARMONOGRAM

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef