google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Informujemy, że czasowe zakłócenia w dostępie do e-dziennika Librus są niezależne od szkoły.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, o trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

-ograniczenie funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 410) publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.,
- od 25 marca br. do 10 kwietnia br. zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493) zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że:

a) zostaje zniesione zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego,

c) szkoła monitoruje postępy uczniów,

d) szkoła prowadzi kształcenie na odległość za pomocą następujących platform i stron internetowych m. in.: e-dziennik Librus, e-podręczniki.pl, CKE, OKE, TVP i innych, wdraża korzystanie z platformy G Suite, Microsoft Office 365,

e) w głównej mierze, po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami uczniów, szkoła realizuje zdalne nauczanie w dotychczasowej, wypracowanej formie m. in. za pośrednictwem
e-dziennika Librus wykorzystując moduł wiadomości i moduł zadania domowe, e-mail, kontakt telefoniczny, platformę e-podręczniki itp., szkoła jest na etapie wdrażania możliwości korzystania z platformy G Suite oraz Microsoft Office 365, z rodzicami oddziału przedszkolnego szkoła kontaktuje się korzystając z utworzonych grup zamkniętych na platformie google oraz na portalu społecznościowym facebook,

f) rodzice są informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko oddziału przedszkolnego lub ucznia szkoły podstawowej w domu,

g) uczniowie i ich rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w uzgodnionej formie tj. za pośrednictwem e-dziennika Librus, korespondencji e-mail, kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku zgodnie z planem pracy szkoły.

Kształcenie na odległość uwzględnienia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu (przeprowadzono w tym celu konsultacje z rodzicami), wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Od dnia 12.03.2020 r. ogranicza się możliwość korzystania przez uczniów z terenów zewnętrznych szkół i przedszkoli w tym z boisk, placów zabaw itp. Obiekty powinny zostać zamknięte od 14.03.2020 r. do odwołania.

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef