google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością dostosowania placówek przedszkolnych do wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorzy przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu miasta Orzesze (na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku (Dz. U.z 2003 Nr 6 poz. 69
z póź. zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)
z dniem 5 maja br wydali Zarządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek systemu oświaty. Ograniczenie będzie obowiązywało od 6 maja do 17 maja włącznie. Termin ten w niektórych placówkach może ulec dalszemu wydłużeniu. Kontynuowana będzie edukacja z wykorzystaniem technik pracy na odległość (tzw. zdalna).

Aktualnie trwają prace organizacyjno – techniczne, mające na celu przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wytycznymi GIS. W związku z ograniczeniem liczby miejsc w przedszkolu
w przypadku jego ponownego uruchomienia (wytyczne GIS), Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko, zobowiązani będą do przestrzegania określonych procedur oraz do złożenia w sekretariatach dodatkowych dokumentów. Obecnie ich treść jest przygotowywana przez Wydział Edukacji
we współpracy z Dyrektorami.

Szczegółowych informacji, od połowy przyszłego tygodnia, będą udzielali telefonicznie Dyrektorzy oraz pracownicy poszczególnych placówek.

Rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki we własnym zakresie (dziadkowie, starsze rodzeństwo, inne wspólnie zamieszkujące pełnoletnie osoby) lub nie mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, zachęcam wstępnie od 12 maja do kontaktu telefonicznego z placówką, do której uczęszcza dziecko (dostępne numery telefonów oraz godziny,
w których będzie można kontaktować się z placówkami, zostaną podane na ich stronach internetowych). Uzyskacie tam Państwo pełną informację o etapie przygotowania placówki
do wymogów GIS, przybliżonym terminie jej uruchomienia oraz dokumentach jakie trzeba będzie dostarczyć do placówki.

                                                                                                                z poważaniem
                                                                                                                             Burmistrz Miasta Orzesze
                                                                                                                             inż. Mirosław Blaski

 

Zarzadzenie Nr 5/Oz/2020 Dyrektora Szkoły Nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że w niedługim czasie zamieścimy na stronie szkoły dalsze informacje dotyczące ograniczonego funkcjonowania szkoły oraz dokumenty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w stanie epidemii COVID-19.

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkoły możliwy kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
tel. 884 642 484

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef