google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów
z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej
z COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi w naszej szkole zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa na czas pandemii.

Poniżej publikujemy procedury obowiązujące w naszej szkole i oddziale przedszkolnym. Prosimy wszystkich przychodzących do szkoły i oddziału przedszkolnego (Rodziców, Uczniów i Nauczycieli) o ich przestrzeganie.

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19

Procedura działania podczas zagrożenia wirusami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii

 

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef