google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

PLAKAT DZIEŃ SPORTU

 

Regulamin I Szkolnego Dnia Sportu Zdalnie

1) Cel:

- radosne i aktywne świętowanie Dnia Dziecka

- promocja zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego

- wdrażanie do uczciwej rywalizacji

2) Termin: 1 czerwca 2020 r. – rywalizacja odbywa się tylko w godzinach od 9:00 do 18:00

3) Organizator: nauczyciel w-f i nauczyciele wspierający

3) Postanowienia ogólne:

- w zabawie biorą udział uczniowie klas IV -VIII

- udział w zabawie jest dobrowolny

- w tym dniu ok. godz. 9:00 na konta uczniów i rodziców w Librusie zostaną rozesłane zadania, konkursy i konkurencje o charakterze sportowym

- za rozwiązanie niektórych zadań i konkursów, wskazanych we wiadomości, uczeń może otrzymać dodatkowe 5 pkt z zachowania (za każde wskazane, rozwiązane i odesłane najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail – każdorazowo +5 punktów)

- za udział we skazanych konkurencjach sportowych i odesłanie dokumentującego to filmiku najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail uczeń może uzyskać odpowiednio

  • za I miejsce + 20 pkt

  • za II miejsce + 15 pkt

  • za III miejsce + 10 pkt

  • za miejsca od IV + 5 pkt

- biorąc udział w konkurencjach sportowych uczeń zobowiązany jest w porozumieniu z rodzicami wybrać bezpieczne miejsce do ćwiczeń i ćwiczyć pod okiem osoby dorosłej

- wszyscy uczestnicy rywalizacji zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania

- w kwestiach nieprzewidzianych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef