google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

W dniach od 18 do 29 stycznia 2021r. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta nr VIII/274/2020 ogłoszona jest rekrutacja do oddziału przedszkolnego. We wskazanym  terminie należy złożyć w sekretariacie wypełniony „wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i załączniki należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej. Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie i tablicy ogłoszeń w oddziale przedszkolnym. Zobowiązuje się rodziców kandydatów do zapoznania się z zarządzeniem burmistrza miasta w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego z dnia 22 grudnia 2020r. I stosowanie się do tego harmonogramu oraz uchwałą rady miasta Orzesze z dnia 10 grudnia 2020r. Nr XXVII/327/20.

Złożenie wniosku należy poświadczyć  datą i podpisem w „rejestrze złożonych wniosków” w sekretariacie szkoły.

Regulamin i wniosek

Terminy

 

 

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef