google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Uczniów klasy VIII oraz rodziców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami/ dokumentami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 24-26.05. 2022

 

Najważniejsze terminy:

- do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego

- do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)

- do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

- do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

W 2022r. nie będzie nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Szczegółówe informacje dostępne są w poniższych załącznikach oraz na stronie OKE https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef