google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie nr 2020-1-PMU-3150

pn. „Z książką w świat wartości”, realizowanym w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym z

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa:


- Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- Lista rezerwowa uczniów niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa:

 

- Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 29.09.2021

 

- Lista rezerwowa uczniów niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 29.09.2021

 

- Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 4.10.2021

 

- Lista rezerwowa uczniów niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 4.10.2021

 

 

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef