google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dokumenty dla  rodziców,  którym wskazano  dodatkowy oddział w SP 9.

Pobierz dokument!

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu nr 1/St/2020 z dnia 31.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

           

            Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 13 do 31 stycznia 2020r.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2014 - 2017.

         Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu. Deklaracje można pobrać u nauczycieli przedszkola lub w sekretariacie. Deklarację należy złożyć w terminie od 2 do 10 stycznia 2020r.

Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu zwraca się z serdeczną prośbą do Rodziców o pomoc w rekultywacji terenu pod budowany plac zabaw. Prace, które można było wykonać koparką są zakończone. Obecnie konieczne są prace mające na celu wyrównanie terenu, które trzeba wykonać ręcznie(wygrabienie kamieni, darni, rozgarnięcie ziemi).
Prace planuje się wykonać w dniu 11 czerwca  2019r. (wtorek) od godziny 17:00 i w razie konieczności dokończyć w środę 12 czerwca 2019r.
Prosimy chętne osoby o zgłoszenie się w sekretariacie lub u Pań w przedszkolu (w miarę możliwości prosimy o zabranie potrzebnego sprzętu).
Za każdą pomoc z góry dziękujemy.

 
Spotkanie z rodzicami dzieci przyszłorocznej klasy pierwszej odbędzie
się 13 czerwca 2019r. o godzinie 17.30.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spotkanie z rodzicami dzieci, które będą korzystać
w roku szkolnym 2019/2020 z zajęć przedszkolnych odbędzie się 13 czerwca
2019r. o godzinie 18.00.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR VIII/108/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Z DNIA 14 MAJA 2019

W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORZESZE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

elektro1

elek 2

.......................................................................................................................................................................................................................................................

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 14 do 25 stycznia 2019r.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2013 - 2016.

Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu, Deklaracje można pobrać u nauczycieli przedszkola lub w sekretariacie.

Deklarację należy złożyć w terminie od 7 do 11 stycznia 2019r.

Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Gratulacje za zajęcie I miejsca dla Pauliny Fityka oraz podziękowania dla Patrycji Nycz
i Mai Jurowicz z oddziału przedszkolnego za udział w konkursie plastycznym "Świąteczne ozdoby".
 
 
 

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef