KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022:   1.09.2021r.

Zimowa przerwa świąteczna:   23 - 31.12.2021r.

Ferie zimowe:   14 - 27.02.2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna:   14 - 19.04.2022r.

Egzamin ósmoklasisty:   24 - 26.05.2022r.

Zakończenie I półrocza:   28.01.2022r.

Zakończenie dydaktycznego Roku Szkolnego:   24.06.2022r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

12.11.2021r.

 7.01.2022r.

 2.05.2022r.

17.06.2022r.