HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WYWIADÓWKI

8.09.2021r.

Za I półrocze: 2.02.2022r.

Za II półrocze: 8.06.2022r.

POZOSTAŁE KONSULTACJE LUB WYWIADÓWKI W

27.10.2021r.

15.12.2021r.

20.04.2022r.