Godziny pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2021/2022

6:30- 16:30