Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH 

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022:

 

Ulotka

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW_ RODO

Zakres ubezpieczenia

Polisa 44

Polisa 65

Zgłoszenie szkody