google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Szanowni Rodzice,

Bardzo serdecznie dziękujemy za całoroczną współpracę, za życzliwość i dobre słowo. Dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły, za otrzymane wsparcie we wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz naszych dzieci. W sposób szczególny pragniemy podziękować Państwu za odpowiedzialną postawę oraz pomoc w organizowaniu i realizacji zdalnego nauczania. Był to dla nas wszystkich trudny czas, jednak dzięki dobrej współpracy całej społeczności szkolnej, wszystkie stawiane przed nami zadania zostały zrealizowane. Razem z Państwem cieszymy się z każdego sukcesu naszych dzieci.

Życzymy Wszystkim udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu

 

26 czerwca 2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych i odbędzie się z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.


Wychowawcy będą wydawali świadectwa uczniom swoich klas według poniższego harmonogramu w odstępach czasowych:

SALA GODZINA
8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30

Sala gimnastyczna

- wejście od strony boiska szkolnego

Klasa V Klasa VIII Klasa I Klasa VI Klasa III Klasa II

Sala nr 1

- wejście główne

--- Klasa VII Klasa IV --- --- ---

Ponadto informujemy, że:

1. Udział uczniów w zakończeniu roku w szkole jest dobrowolny.

2. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na wyznaczoną godzinę, zgodnie z harmonogramem.

3. Spotkanie z wychowawcą odbywa się bez obecności rodziców (z wyjątkiem klasy 8).

4. Rodzice przyprowadzający dziecko pozostają na zewnątrz budynku przekazując dziecko w drzwiach pracownikowi szkoły. Pozostając na zewnątrz szkoły, rodzice zachowają zasady bezpieczeństwa sanitarnego – ochronę nosa i ust, 1,5 – 2 m dystansu społecznego.

5. Uczniowie zachowują zasady bezpieczeństwa sanitarnego – ochrona nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

6. Uczniowie nie gromadzą się przed budynkiem szkoły. Jeśli czekają, to zachowują dystans 1,5 – 2 m.

7. Świadectwa uczniów nieobecnych w dniu 26 czerwca br., będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w godzinach od 8:30 – 12:30, w terminie uzgodnionym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego: ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 1,5 – 2 m od innych osób).

 

Z przykrością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym – mimo starań nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza i dyrektora oraz samych uczniów, którzy przez cały rok starali się zdobyć jak najlepsze wyniki – na zakończenie roku szkolnego dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie z wyjątkiem klasy VIII, decyzją Rady Rodziców nie zostaną wyróżnieni nagrodami książkowymi i dyplomami finansowanymi przez Radę Rodziców, jak to miało miejsce w poprzednich latach i co było tradycją naszej szkoły.

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef