google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

PLAKAT DZIEŃ SPORTU

 

Regulamin I Szkolnego Dnia Sportu Zdalnie

1) Cel:

- radosne i aktywne świętowanie Dnia Dziecka

- promocja zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego

- wdrażanie do uczciwej rywalizacji

2) Termin: 1 czerwca 2020 r. – rywalizacja odbywa się tylko w godzinach od 9:00 do 18:00

3) Organizator: nauczyciel w-f i nauczyciele wspierający

3) Postanowienia ogólne:

- w zabawie biorą udział uczniowie klas IV -VIII

- udział w zabawie jest dobrowolny

- w tym dniu ok. godz. 9:00 na konta uczniów i rodziców w Librusie zostaną rozesłane zadania, konkursy i konkurencje o charakterze sportowym

- za rozwiązanie niektórych zadań i konkursów, wskazanych we wiadomości, uczeń może otrzymać dodatkowe 5 pkt z zachowania (za każde wskazane, rozwiązane i odesłane najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail – każdorazowo +5 punktów)

- za udział we skazanych konkurencjach sportowych i odesłanie dokumentującego to filmiku najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail uczeń może uzyskać odpowiednio

  • za I miejsce + 20 pkt

  • za II miejsce + 15 pkt

  • za III miejsce + 10 pkt

  • za miejsca od IV + 5 pkt

- biorąc udział w konkurencjach sportowych uczeń zobowiązany jest w porozumieniu z rodzicami wybrać bezpieczne miejsce do ćwiczeń i ćwiczyć pod okiem osoby dorosłej

- wszyscy uczestnicy rywalizacji zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania

- w kwestiach nieprzewidzianych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora

Od czerwca będą przyjmowane do biblioteki zwroty księgozbioru wg poniższych harmonogramów z zachowaniem przesłanej  Procedury bezpieczeństwa.

Zwroty wypożyczonych KSIĄŻEK
4 czerwca - 12.00-13.30
8 czerwca - 12.00-13.30

Zwroty wypożyczonych PODRĘCZNIKÓW
15 czerwca - 12.00-13.30
16 czerwca - 8.00-8.30
            12.00-13.30
17 czerwca - 8.00-8.30
            12.00-13.30
18 czerwca - 8.00-8.30
            12.00-13.30
19 czerwca - 12.00-13.30

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem oraz procedurą.

Zasady oddawania książek i podręczników.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów
z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej
z COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi w naszej szkole zostały wprowadzone zasady bezpieczeństwa na czas pandemii.

Poniżej publikujemy procedury obowiązujące w naszej szkole i oddziale przedszkolnym. Prosimy wszystkich przychodzących do szkoły i oddziału przedszkolnego (Rodziców, Uczniów i Nauczycieli) o ich przestrzeganie.

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19

Procedura działania podczas zagrożenia wirusami

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii

 

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef